VIKTIG note-to-self om denne websiden:

Har gratis-versjon av Aksimet – kunne ikke ta stilling til dette nå. Det er ulovlig når jeg starter å selge tjenester.