En til En – privatundervisning i realfag

Lag engelsk forside også

Ide til slogan : “Møter deg der du er” bilde av ivrig lærer med tavle og Elev på Kolsåstoppen

Lære i en kontekst. Motstander av pugging. SOS-kurs